Skip to content

Vastuullisuus

strategia_2030

Strategia 2030

Tampereen Musiikkijuhlat on osa Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikköä. Toimintatapamme pohjautuvat Tampereen strategia 2030:een, jossa linjataan seuraavasti: ”Kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.” Tälle sivulle olemme koonneet tietoa käytännön vastuullisuustoimenpiteistä, joita Tampereen Musiikkijuhlat toteuttaa päivittäisessä toiminnassaan.

Mitä teemme?

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Ympäristö- ja ilmastovastuu

Jos sinulla on huomioita tai ideoita toimista, jotka eivät ole vielä käytössämme mutta jotka olisi mahdollista toteuttaa, voit ehdottaa niitä sähköpostitse osoitteeseen music@tampere.fi. Konkreettisiin toimiin johtavien vinkkien antajat palkitaan!

Sateenkaarimerkki / we speak gay

Olemme osa sateenkaariystävällistä We Speak Gay -yhteisöä. Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia artistejamme, työntekijöitämme ja asiakkaitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, ikään, kansalaisuuteen, uskontoon, kulttuuriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. We Speak Gay -yhteisön tavoitteena on rakentaa Suomesta entistä empaattisempi ja osallistavampi, maailman sateenkaariystävällisin matkailumaa.

KUVAT: LAURA VANZO

Turvallinen tapahtuma

1. ANNAMME TILAA KAIKILLE

Jokainen ihminen on yhdenvertainen. Olet tervetullut omana itsenäsi riippumatta syntyperästäsi, etnisestä taustastasi, kielestäsi, kansalaisuudestasi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi, mielipiteestäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, perhemuodostasi, vammaisuudestasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi tai muusta sinua koskettavasta tekijästä. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

2. EMME HYVÄKSY SYRJINTÄÄ, HÄIRINTÄÄ TAI VÄKIVALTAISTA KÄYTÖSTÄ

Jokaisella on oikeus nauttia tapahtumasta rauhassa.

3. HUOMIOIMME TOISTEMME ERILAISET RAJAT JA KUNNIOITAMME NIITÄ

Keneenkään ei kosketa ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

4. TURVALLISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ

Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa ahdistelua, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tapahtuman periaatteita tai saamastaan huomautuksesta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tilaisuudesta.

Kaikukortti

Olemme osa Kaikukortti-verkostoa, jonka tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Lue Kaikukortin käyttöohjeet liput-sivulta.